OK, zamknij

Strona główna

Na dzień dzisiejszy Spółka wykorzystując doświadczenie zawodowe udziałowców zdobyte na przestrzeni 22 lat, stała się liczącym krajowym podmiotem zajmującym się obrotem odpadami z metali nieżelaznych i ferromagnetycznych.

W związku z dynamicznym rozwojem działalności zarówno w zakresie wielkości obrotu jak i zakresu świadczonych usług oraz zwiększającym się rynkiem dostawców i odbiorców, wspólnicy podjęli decyzje o wprowadzeniu zmian w strukturze organizacyjnej prowadzonej działalności.

Zmiany te podyktowane są dynamicznym rozwojem działalności zarówno w zakresie wielkości obrotu jak i zakresu świadczonych usług oraz tworzeniem nowych przedsięwzięć biznesowych.

Hemarpol Bogaccy Sp. jawna prowadzi działalność usługową w zakresie przerobu, oraz rozpoczyna realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w wyniku, którego zostanie wdrożona technologia produkcji wysokokwalifikowanych mieszanin metali nieżelaznych.

Cechy funkcjonalne nowego produktu:

  • 1Oczekiwanej przez odbiorcę określonej struktury składu chemicznego mieszanin,
  • 2Sklasyfikowanej wielkości składników złomu uszlachetnionego,
  • 3Braku zanieczyszczeń metalicznych (niepożądanych wtrąceń) i niemetalicznych.
 

Korzyści płynące dla odbiorców poprzez zastosowanie tego produktu:

  • 1 produkt wpłynie korzystnie na koszt i przebieg procesu metalurgicznego oraz na jakość uzyskiwanych wytopów, odlewów,
  • 2 wsad pozbawiony będzie zanieczyszczeń, co zwiększa uzysk przetopu oraz ogranicza powstawanie odpadów i szkodliwych emisji,
  • 3 wsad będzie posiadał określony przez odbiorcę skład chemiczny, co powoduje znaczne oszczędności w procesie metalurgicznym, który ogranicza się wtedy jedynie do przetopu(oszczędności w zakresie czasu trwania procesu i brak konieczności stabilizacji chemicznej za pomocą dodatków),
  • 4 znaczne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej (o ok.40-50kWh na Mg wsadu), ponieważ proces mechaniczny jest znacznie mniej energochłonny od procesów odlewniczych i metalurgicznych,
  • 5 brak niepożądanych wtrąceń, co wpływa na znacznie lepsze efekty przetopu,
  • 6 zwiększenie uzysku oraz zmniejszenie upałów poprzez paczkowaną formę produktu ułatwienia i oszczędności wynikające z logistyki zarówno dostaw jak i logistyki wewnątrzzakładowej.